new post sub form

[jetpack_subscription_form title=”Đăng kí nhận bài viết mới nhất” subscribe_text=”Điền email của bạn để đăng ký ngay blog Code cùng Trung và không bỏ lỡ những bài viết mới nhất nhé !” subscribe_button=”Đăng kí ngay” show_subscribers_total=”0″ subscribe_placeholder=”Email của bạn là ?” success_message=”Cảm ơn bạn đã nhập Email. Hãy kiểm tra hòm thư và hoàn tất việc đăng kí nhé.
Nếu không thấy trong vài phút, hãy kiểm tra thư mục spam.”]